Zasady sporządzania aktów notarialnych

Zasady sporządzania aktów notarialnych

Sporządzeniu aktów notarialnych wymagają takie sprawy jego przedłużenie użytkowania wieczystego, przeniesienie własności nieruchomości na inną osobę, umowy darczyńcy czy różnego rodzaju dokumenty, które wchodzą w skład spraw spadkowych. Często są to postępowania związane z przekazywaniem własności o wysokiej wartości, co wymaga dodatkowego poświadczenia.

Kto może sporządzać akty notarialne?

Do sporządzania aktów notarialnych upoważniony jest notariusz oraz w niektórych przypadkach polski konsul, jeśli posiada pisemne upoważnienie od Ministra Sprawiedliwości, wydane na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych. Rola tych osób wiąże się z dużą odpowiedzialnością zarówno prawną, jak i etyczną. Każda czynność dokonywana podczas pracy nad dokumentem musi być konsultowana ze wszystkimi zebranymi, a notariusz musi upewnić się, że wszystko jest dla nich zrozumiałe. Jest to szczególnie ważne, jeżeli w procesie uczestniczą osoby starsze, niepełnosprawne lub niepiśmienne. 

Czym rozpoczyna się przygotowanie aktu notarialnego?

Akt notarialny, aby został uznany jako dokument urzędowy, musi zawierać następujące informacje, związane z czasem jego powstania, czyli: dzień, miesiąc i rok jego sporządzenia, miejsce jego wykonania, a niektórych przypadkach godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu. Niezbędne są także szczegółowe dane kancelarii notariusza, począwszy od jego imienia oraz nazwiska i siedziby sprawowania urzędu. Jeżeli akt sporządził zastępca notariusza, muszą pojawić się na nim jego dane.

Inne dane zawierane w akcie notarialny

Akt notarialny musi zawierać również informacje związane z danymi osób, które biorą udział w jego sporządzaniu, ich imiona nazwiska lub dane pełnomocników i przedstawicieli oraz informację o ich miejscach zamieszkania. W akcie muszą się również znaleźć oświadczenia stron z uwzględnieniem informacji o okazanych przez nie dokumentach. Akt notarialny musi zawierać także zapis istotnych okoliczności oraz stwierdzeń, które padły podczas jego podpisywania. Proces sporządzania aktu notarialnego wieńczy stwierdzenie, że dokument został odczytany, przyjęty, podpisany, a następnie dochodzi do złożenia podpisów osób biorących udział w spisaniu aktu oraz notariusza. 

Wróć do bloga