Poświadczenie notarialne – Gdańsk

W naszej Kancelarii Notarialnej w Gdańsku sporządzamy poświadczenia notarialne. W wielu sytuacjach decydują one o ważności wykonywanej przez notariusza czynności. Mogą dotyczyć np. przygotowywanych przez notariusza umów spółek, na których strony składają poświadczone notarialnie podpisy.

Notarialnie poświadcza się m.in.:

  • podpis,
  • daty na dokumencie,
  • zgodność odpisu lub kopii dokumentu,
  • a nawet pozostawanie przy życiu.

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji o poświadczeniach notarialnych, to zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia nas w siedzibie kancelarii w CH Madison w Gdańsku.

Poświadczenia notarialne – rodzaje

Poświadczenie podpisu

Poświadczenia podpisu polega na złożeniu w obecności notariusza podpisu na dokumencie, bądź uznania podpisu złożonego wcześniej za własnoręczny. Podpis ten musi być złożony trwałym środkiem pisarskim. Dokument, na którym jest poświadczany podpis, musi być sporządzony w sposób trwały, czyli uniemożliwiający późniejsze wprowadzanie zmian w jego treści. Tożsamość osoby składającej podpis powinna zostać stwierdzona przez notariusza zgodnie z art. 85 ustawy Prawa o notariacie. W tym celu konieczne jest okazanie notariuszowi ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Notariusz poświadcza swoją pieczęcią własnoręczność podpisu – w ten sposób stwierdza jego autentyczność. Nie jest możliwe uzyskanie poświadczenia podpisu w sposób zaoczny, czyli np.: e-mailowo czy telefonicznie – osoba, której podpis jest poświadczany, musi być obecna podczas wykonywania czynności notarialnych.

Poświadczenie daty na dokumencie

Poświadczenie notarialne daty na dokumencie jest dowodem na to, że dokument istniał w czasie okazania go notariuszowi. Czynność ta przekształca formę dokumentu z pisemnej zwykłej na pisemną z datą pewną. Warto zaznaczyć, że poświadczenie to nie stanowi dowodu na oryginalność widniejącego na dokumencie podpisu. Poświadczenia daty pewnej stosuje się najczęściej dla umów dzierżawy lub najmu nieruchomości.

Poświadczenie zgodności odpisu lub kopii dokumentu

Poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z oryginalnym dokumentem. Poświadczenie tego typu stwierdza identyczność treści danej kopii lub odpisu z treścią zawartą w oryginalnym dokumencie. Najczęściej wykonuje się je dla orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych, choć wykorzystywane są również w przypadku innych dokumentów sądowych oraz świadectw ukończenia szkoły.

Poświadczenie pozostawania przy życiu

Poświadczenie pozostawania przy życiu lub w danym miejscu. Najczęściej wykorzystywane jest w formie dowodu do uzyskania emerytury, renty lub innego świadczenia przyznawanego przez ZUS. Notariusz potwierdza tożsamość danej osoby oraz pozostawanie jej przy życiu w momencie czynności notarialnej.