Kancelaria Notarialna w Gdańsku

Notariusz Paulina Łukasiewicz

>

O kancelarii

Kancelaria Notarialna Pauliny Łukasiewicz w Gdańsku świadczy usługi związane z dokonywaniem czynności notarialnych. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony powinny lub chcą nadać formę notarialną. Kancelaria Notarialna mieści się na pierwszym piętrze budynku CH Madison w Gdańsku. Czynności notarialne świadczymy od poniedziałku do czwartku w godzinach od 09:00 do 17:00 oraz w piątek w godzinach od 09:00 do 16:00. Istnieje możliwość umówienia się w innych dniach i godzinach. Notariusz Paulina Łukasiewicz gwarantuje bezpieczeństwo oraz skuteczność dokonywanych czynności notarialnych. Dbamy o należyte zabezpieczenie praw oraz interesów naszych Klientów.

Już od wielu lat oferujemy usługi notarialne w Gdańsku. Warto wiedzieć, że notariusz jest urzędnikiem państwowym, który dokonuje czynności obowiązanych przez strony, a także tych, którym klienci pragną nadać formę notarialną. Dokumenty sporządzone przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Co więcej, podczas dokonywania czynności notarialnych, notariusz jest zobowiązany czuwać nad odpowiednim zabezpieczeniem praw i interesów stron, dla których czynność ta może mieć skutki prawne.

Usługi notarialne są na ogół dokonywane przez notariusza w kancelarii notarialnej. Notariusz sporządza dokumenty w języku polskim. Przy czynnościach dokonywanych z osobami nie znającymi języka polskiego niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego.

Do czynności notarialnych zaliczają się m.in.:

sporządzanie aktów notarialnych

sporządzanie innych dokumentów na żądanie stron,

sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów,

podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie,

sporządzanie wypisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów,

sporządzanie poświadczeń,

sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,

prowadzenie rejestrów akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmowanie związanych z tym czynności,

spisywanie protokołów,

sporządzanie protestów weksli i czeków,

przechowywanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,

poświadczenia własnoręczności podpisu,

poświadczenia wyciągów lub kopii dokumentów z okazanym oryginałem.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące usług notarialnych, to serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w Gdańsku.

Notariusz – Gdańsk

Jeśli potrzebują Państwo skorzystać z usług notariusza w Gdańsku, to zachęcamy do udania się do naszej kancelarii. Mamy nie tylko ogromne doświadczenie w zakresie dokonywanych czynności, ale również dbamy o to, by wszyscy nasi Klienci zostali obsłużeni na najwyższym poziomie z poszanowaniem ich praw i interesów.

Opłaty notarialne

Opłata notarialna, zwana równie taksą notarialną co do zasady uzależniona jest od wartości przedmiotu umowy (wartości darowanej bądź sprzedawanej nieruchomości, wysokości zabezpieczenia hipoteką itp). Wysokość taksy notarialnej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Notariusz zobowiązany jest także pobrać wymagane prawem podatki (od czynności cywilnoprawnych i od spadków i darowizn) oraz opłaty sądowe, które przekazywane są na rachunki bankowe odpowiednich instytucji.

Dokumenty

Na naszej stronie znajduje się lista, która zawiera podstawowe dokumenty, niezbędne do sporządzenia danego aktu notarialnego. W przypadku, gdy dla załatwienia sprawy istniały jeszcze inne szczegółowe uwarunkowania, wtedy zostaną Państwo dokładnie poinformowani w trakcie spotkania. Czytaj więcej…

Akty notarialne

Sporządzamy akty notarialne, czyli dokumenty urzędowe, które potwierdzają dokonanie określonej czynności prawnej. Akty notarialne stanowią zabezpieczenie prawne interesów uczestników obrotu prawnego.

Umowa rozdzielności majątkowej

Umowa rozdzielności majątkowej – inaczej intercyza – to małżeńska umowa majątkowa, która stanowi o rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Zawierając intercyzę, małżonkowie decydują się na jeden ustrój majątkowy.

Testament

Zgodnie z polskim prawem spadek można otrzymać nie tylko zgodnie z ustawą, ale również przez testament. Warto wiedzieć, że obowiązkiem notariusza jest nie tylko zadbanie o prawidłowość dokumentu, ale również ustalenie, czy spadkodawca jest w pełni władz umysłowych i ma zachowaną zdolność składania oświadczeń woli. Dzięki temu podważenie ostatniej woli spadkodawcy jest bardzo trudne.

Umowy sprzedaży

Do świadczonych przez nas usług należy zaliczyć również sprawy dotyczące kupna i sprzedaży nieruchomości. Na naszej stronie można znaleźć informacje dotyczące niezbędnych dokumentów do sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości.

Umowy spółek

Umowy niektórych spółek muszą być zawiane w formie aktu notarialnego, ponieważ zawarte w innej formie są nieważne. Zapraszamy na naszą stronę po więcej informacji dotyczących obsługi umów spółek w naszej kancelarii notarialnej.

Pełnomocnictwo notarialne

Gdy nie mogą Państwo osobiście załatwić części swoich spraw, wtedy warto wskazać swojego pełnomocnika. W Polsce istnieją trzy formy pełnomocnictwa: w zwykłej formie pisemnej, w formie z podpisem notarialnie poświadczonym oraz pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Poświadczenie notarialne

Poświadczenie własnoręczności podpisu polega na złożeniu w obecności notariusza, przez określoną osobę podpisu na dokumencie bądź uznania podpisu, złożonego wcześniej za własnoręczny. Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie.