Blog - strona 3

Dlaczego warto zawierać umowy przedwstępne u notariuszy?
Maj 12, 2020

W umowie przedwstępnej strony zobowiązują się do zawarcia określonej umowy w przyszłości. W dokumencie tym powinny znaleźć się postanowienia ostatecznej umowy. Najczęściej zawiera się ją w momencie, gdy szczegóły zostały ustalone, ale z różnych względów strony nie są w stanie podpisać umowy przyrzeczonej od razu. Choć według prawa nie ma obowiązku sygnować dokumentu przed notariuszem, w praktyce jednak takie rozwiązanie jest korzystniejsze i lepiej zabezpiecza interesy stron. 

Czytaj dalej


Czym jest odpis notarialny?
Październik 7, 2019

Odpis notarialny przygotowujemy w momencie, kiedy musimy przedłożyć konkretny dokument, chcąc zachować jego oryginał. Dotyczy to zarówno aktów urodzenia czy zgonu, jak i świadectw szkolnych, dyplomów oraz różnego rodzaju umów. Dzięki temu rozwiązaniu możemy przedłożyć ten sam dokument w kilku instytucjach. Notariusz przygotowujący poświadczoną kopię zaświadcza w ten sposób, że treść odpisu jest w pełni zgodna z oryginałem dokumentu. Czytaj dalej


Zasady sporządzania aktów notarialnych
Październik 7, 2019

Sporządzeniu aktów notarialnych wymagają takie sprawy jego przedłużenie użytkowania wieczystego, przeniesienie własności nieruchomości na inną osobę, umowy darczyńcy czy różnego rodzaju dokumenty, które wchodzą w skład spraw spadkowych. Często są to postępowania związane z przekazywaniem własności o wysokiej wartości, co wymaga dodatkowego poświadczenia. Czytaj dalej