Blog

Czym różni się akt poświadczenia dziedziczenia od stwierdzenia nabycia spadku przez sąd?
Październik 18, 2022

Nabycie spadku odbywa się na mocy prawa, a spadkobierca nie musi dokonywać żadnych dodatkowych czynności. Dziedziczący będzie musiał jednak przedstawiać przed różnymi organami potwierdzenie prawa do spadku. W obowiązującym ustawodawstwie możliwe jest posługiwanie się sądowym postanowieniem o nabyciu spadku lub poświadczeniem dziedziczenia. Czytaj dalej


Znaczenie protestu wekslowego
Maj 18, 2022

Weksel oraz protest wekslowy nie są zbyt często stosowanymi terminami. Wekslem nazywa się papiery wartościowe, których forma określana jest w Polsce przez prawo wekslowe. Czytaj dalej


Metodyka sporządzania umów gospodarczych
Listopad 28, 2021

Umowa gospodarcza jest czynnością prawną wielostronną bądź dwustronną, dokonywana przez przedsiębiorcę w zakresie jego działalności gospodarczej, co ma związek z prowadzeniem przez niego przedsiębiorstwa. Umowa gospodarcza obejmuje bardzo szerokie spektrum czynności prawnych które mają związek z obrotem gospodarczym. Czytaj dalej


Taksa notarialna. Co to takiego?
Czerwiec 21, 2021

Akt notarialny jest to urzędowy dokument sporządzany, gdy wymagają tego przepisy, czy też w przypadku, kiedy jest taka wola stron. Kancelaria Notarialna Paulina Łukasiewicz sporządzi każdą umowę, w formie aktu notarialnego. Niektóre dokumenty bezwzględnie wymagają nadania im formy aktu prawnego, w sytuacjach jak np.: zakup/sprzedaż nieruchomości, spadek i darowizna, przeniesienie prawa użytkowania wieczystego, ustanowienie użytkowania wieczystego, zbycie własnościowe prawa do lokalu, umowa spółki, ustanowienie odrębnej własności lokalu, najem okazjonalny. Czytaj dalej


Kiedy testament jest ważny?
Styczeń 14, 2021

Każdy dorosły człowiek mający pełną zdolność do czynności prawnych może sam decydować o tym, co ma się stać z jego majątkiem po śmierci. Testament wyraża wolę spadkodawcy odnośnie dziedziczenia. Jednak, aby był on ważny, należy go sporządzić zgodnie z wymogami określonymi w prawie spadkowym. Istnieje bowiem kilka sytuacji, w których może być on uznany za nieważny. Zacznijmy najpierw od tego, jak w ogóle powinien być sporządzony testament. Czytaj dalej


Kiedy warto sporządzić intercyzę?
Sierpień 24, 2020

Choć współcześnie intercyza u wielu osób dalej budzi negatywne skojarzenia, a dodatkowo kłóci się to z ich poglądami na temat istoty małżeństwa, to jednak coraz więcej par decyduje się na takie rozwiązanie. Intercyza jest bowiem niczym więcej, jak zabezpieczeniem interesów obojga małżonków. W związku z tym nie powinniśmy bagatelizować i unikać tego tematu, jedynie z racji, że wywołuje on u niektórych mały dyskomfort. Jest to nie tylko rozwiązanie rozsądne, ale także w niektórych sytuacjach chroniące drugą osobę - jak chociażby w przypadku kłopotów finansowych. Czytaj dalej