Intercyza – Gdańsk

Nasza Kancelaria Notarialna w Gdańsku sporządza intercyzę. To małżeńska umowa majątkowa, która stanowi o rozdzielczości majątkowej pomiędzy małżonkami. Zawierając intercyzę, małżonkowie decydują się na jeden ustrój majątkowy: ograniczoną wspólność majątkową, rozszerzoną wspólność majątkową, rozdzielczość majątkową lub rozdzielczość majątkową z wyrównaniem dorobków. Bez zawierania intercyzy między małżonkami lub osobami zamierzającymi zawrzeć związek małżeński, powstaje ustrój wspólności majątkowej.

Oznacza to, że wszystko, co do tej pory zgromadzą małżonkowie, stanie się częścią majątku wspólnego. Majątek wspólny obejmuje m.in. wynagrodzenie za pracę lub dochody z innych działalności, nieruchomości i inne przedmioty majątkowe. W naszej kancelarii w Gdańsku notariusz sporządza intercyzę za zgodą obojga małżonków. Umowa rozdzielczości majątkowej najczęściej podpisywana jest przed zawarciem małżeństwa.

Umowa rozdzielczości majątkowej

Przedstawiamy Państwu, w jaki sposób przygotować się do sporządzenia intercyzy w Gdańsku. W tym celu należy udać się do biura notariusza, ponieważ umowa sporządzona w innej formie jest nieważna. Zmiana lub rozwiązanie umowy małżeńskiej również wymaga aktu notarialnego. Intercyza małżeńska zabezpiecza interesy obojga małżonków. Umowy rozdzielczości majątkowej sporządzamy w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Gdańsku w Centrum Biurowym Madison przy ul. Gnilnej 2. W przypadku pytań dotyczących naszych usług zachęcamy do kontaktu.