Intercyza

Intercyza jest małżeńską umową majątkową, która stanowi o rozdzielczości majątkowej pomiędzy małżonkami. Zawierając intercyzę małżonkowie decydują się jeden ustrój majątkowy: ograniczoną wspólność majątkową, rozszerzoną wspólność majątkową, rozdzielczość majątkową lub rozdzielczość majątkową z wyrównaniem dorobków. Bez zawierania intercyzy między małżonkami lub osobami zamierzającymi zawrzeć związek małżeński, powstaje ustrój wspólności majątkowej. Oznacza to, że wszystko, co do tej pory zgromadzą, stanie się częścią majątku wspólnego. Majątek wspólny obejmuje m.in. wynagrodzenie za pracę lub dochody z innych działalności, nieruchomości i inne przedmioty majątkowe. Notariusz sporządza intercyzę za zgodą obojga małżonków. Umowa rozdzielczości majątkowej najczęściej podpisywana jest przed zawarciem małżeństwa.


Umowa rozdzielczości majątkowej

W celu sporządzenia umowy rozdzielczości majątkowej należy udać się do biura notariusza. Umowa sporządzona w innej formie jest nieważna. Zmiana lub rozwiązanie umowy małżeńskiej również wymaga aktu notarialnego. Intercyza małżeńska zabezpiecza interesy obojga małżonków. Umowy rozdzielczości majątkowej sporządzamy w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Gdańsku w Centrum Biurowym Madison przy ul. Gnilnej 2. W przypadku pytań dotyczących naszych usług zachęcamy do kontaktu.