Umowy spółek

Spółka jest rodzajem działalności gospodarczej osób fizycznych lub prawnych. Pod nazwą spółki funkcjonują instytucje regulowane prawem cywilnym, handlowym i administracyjnym. Umowy niektórych spółek muszą być zawiane w formie aktu notarialnego.


Które umowy muszą być sporządzone notarialnie?

Umowy spółek, które należy zawrzeć w formie aktu notarialnego to:

  • Umowa spółki komandytowej
  • Umowa spółki komandytowej-akcyjnej
  • Umowa spółki akcyjnej
  • Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowy te zawarte w formie innej niż akt notarialny są nieważne. Wszystkie dokumenty sporządzone przez notariusza są dokumentami urzędowymi i mają moc prawną. Istnieje możliwość dowolnego kształtowania treści umów spółek zawartych przed notariuszem, co daje przedsiębiorstwom większą swobodę przy ustalaniu zasad funkcjonowania spółki. Czynności notarialne podlegają opłatom, które zależą od wartości przedmiotu umowy. Więcej informacji dotyczących umów spółek sporządzonych notarialnie uzyskają Państwo w naszej kancelarii notarialnej w Centrum Biurowym Madison w Gdańsku Głównym przy ul. Gnilnej 2. W przypadku pytań zachęcamy także do kontaktu z nami.