Metodyka sporządzania umów gospodarczych

Metodyka sporządzania umów gospodarczych

Umowa gospodarcza jest czynnością prawną wielostronną bądź dwustronną, dokonywana przez przedsiębiorcę w zakresie jego działalności gospodarczej, co ma związek z prowadzeniem przez niego przedsiębiorstwa. Umowa gospodarcza obejmuje bardzo szerokie spektrum czynności prawnych które mają związek z obrotem gospodarczym.

Jak sporządzane są umowy gospodarcze?

Obecnie możemy rozróżnić kilka podziałów dotyczących umów gospodarczych. Pod kątem prawa gospodarczego możemy podzielić je na:

  • Jednostronnie profesjonalne (obrót konsumencki) – jedną stroną umowy jest przedsiębiorca, natomiast po drugiej stronie występuje osoba, która w zakresie danej czynności nie jest profesjonalistą, lecz zgodnie z zasadami konsumentem,
  • Dwustronnie profesjonalny (obrót profesjonalny) – tego rodzaju umowy występują, kiedy po dwóch stronach czynności prawnej znajdują się osoby, które zajmują się prowadzeniem działalności gospodarczej.

Umowy gospodarcze spółek wykazują kilka cech szczególnych. Ten rodzaj umowy ma bardzo szeroki zakres swobody kontaktowej, są mocno złożone. Pod hasłem umowy gospodarcze kryją się dwie grupy: umowy nazwane oraz umowy nienazwane. W umowach nazwanych możemy wymienić umowy spółek zawiązane na różny okres czasu, jednak przewagę mają umowy długoterminowe. Tego rodzaju umowy przedsiębiorcy zawierają przy pomocy notariusza zajmującego się działaniami tego typu i ma postać aktu notarialnego. Umowa zawarta pod postacią aktu notarialnego jest ważna i posiada moc prawną.

Umowy nienazwane określają umowy, których nie można dopasować do żadnych typów ustawowych, a ich treści nie przewidują żadne przepisy. Umowy gospodarcze, zwane również umowami handlowymi zawierane są w momencie kiedy obydwie strony wyrażą taką chęć. Co za tym idzie, umowa gospodarcza zawarta w formie ustnej również jest ważna. W umowie powinny być określone przede wszystkim strony umowy, a określenie stron powinno być takie samo w całym dokumencie. Kolejnym koniecznym elementem jest przedmiot umowy. Następnie wypisywane są prawa i obowiązki wszystkich stron umowy. Ważne, aby szczegółowo je opisać, co w razie problemów pozwoli na odpowiednie rozwiązanie sprawy.

Umowa gospodarcza powinna zawierać również informację o sposobie rozliczenia i płatności, można zawrzeć również informację o konsekwencjach w razie niedopełnienia obowiązków którejś ze stron. Ostatnim wymaganym elementem są postanowienia końcowe, gdzie najczęściej znajduje się informacja o konieczności zapisu każdej następującej zmiany, a także warunki wypowiedzenia.

Wróć do bloga