Kiedy warto sporządzić intercyzę?

Choć współcześnie intercyza u wielu osób dalej budzi negatywne skojarzenia, a dodatkowo kłóci się to z ich poglądami na temat istoty małżeństwa, to jednak coraz więcej par decyduje się na takie rozwiązanie. Intercyza jest bowiem niczym więcej, jak zabezpieczeniem interesów obojga małżonków. W związku z tym nie powinniśmy bagatelizować i unikać tego tematu, jedynie z racji, że wywołuje on u niektórych mały dyskomfort. Jest to nie tylko rozwiązanie rozsądne, ale także w niektórych sytuacjach chroniące drugą osobę - jak chociażby w przypadku kłopotów finansowych.

Rodzaje intercyzy

Kwestie związane z intercyzą można załatwić zarówno przed ślubem, jak i w trakcie trwania małżeństwa. Istotnym faktem jest to, że taka umowa sporządzana jest przez notariusza - każda inna forma jest nieważna. Co więcej, warto podkreślić, że istnieje kilka rodzajów małżeńskiej umowy majątkowej, z czego każda zakłada inne warunki:

  • rozszerzenie wspólności majątkowej - czyli jeszcze większe ograniczenie majątków osobistych na rzecz majątku wspólnego;
  • ograniczenie wspólności majątkowej - wyłączenie określonych przedmiotów majątkowych z majątku wspólnego;
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej;
  • rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków - w przypadku rozwodu dorobek każdego z małżonków zostaje obliczony wedle zasad, które mogą być określone w umowie. Osoba, której dorobek będzie mniejszy, może zażądać jego wyrównania.

Sytuacje, w których warto zadbać o intercyzę

Należy podkreślić, że nie trzeba szukać specjalnych powodów, aby sporządzić małżeńską umowę majątkową. Jest to opcja wskazana dla osób, które najzwyczajniej preferują samodzielnie zarządzać i dysponować swoim majątkiem, jak i również nie lubią poczucia zależności od drugiej osoby. Istnieją jednak także takie przypadki, w których warto wcześniej dopilnować kwestie dotyczące intercyzy. Szczególnymi sytuacjami są chociażby takie okoliczności, jak:

  • kłopoty finansowe jednego z małżonków,
  • małżonek prowadzi działalność gospodarczą,
  • duża dysproporcja między majątkiem osobistym każdego z małżonków.

Co istotne, taką umowę można w każdej chwili rozwiązać lub zmienić, zatem nie musi być to decyzja wiążąca na całe życie. W związku z tym warto rozważyć wszystkie dostępne opcje - nie tylko po to, aby zabezpieczyć siebie, ale również bliskie nam osoby.

Wróć do bloga